Výzkum a vývoj

S postupným vývojem inovativních technologií pro dekontaminaci horninového prostředí a podzemní vody rozšířila v roce 2009 společnost CHEMCOMEX Praha, a.s. svoji činnost o výzkum a vývoj v oblasti in-situ sanačních technologií. Za cíl si zvolila vývoj reduktivních technologií pro dehalogenaci chlorovaných etylenů a jejich kombinaci s bioremediačními procesy.

Touto problematikou se zabýval, od ledna 2009 do prosince 2011, výzkumný projekt podporovaný MPO (FR-Tl1/204 Vývoj technologie přípravy a použití elementárního nanoželeza pro sanaci horninového prostředí), který byl realizovaný pilotními projekty dekontaminace přímo na kontaminovaných lokalitách (Karlovy Vary – Tuhnice, ČEZ Správa majetku, s.r.o.; Obec Pátek u Poděbrad).

Počínaje lednem 2012 se Divize geologie a sanace zabývá výzkumnými projekty v oblasti dekontaminace horninového prostředí, staveb a povrchů ale také stabilizací odpadů.

výzkum
Konkrétně jsou to projekty:
  • TA02020654 – Abioticko-biologická technologie pro nápravu ekologických škod
  • TA02020655 – Mobilní souprava pro monitorování bioremediačních procesů
  • TA02021344 – Aplikace moderních postupů a materiálů při stabilizaci odpadů
  • TA02021346 – Vývoj mobilní technologie pro sanaci pozemních staveb a povrchů
Tyto projekty jsou finančně podporovány Technologickou agenturou České republiky (TAČR).

Na výzkumných úkolech úzce spolupracuje společnost CHEMCOMEX Praha, a.s. s Ústavem chemie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

výzkum výzkum
nette powered